98 ซอยลาดพร้าว 80 (แยก 14)
ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. +66(0) 2530 2255,+66(0) 2530 5257-60
แฟกซ์. +66(0) 2539 0731


98 Ladprao 80 (Yak 14) 
Ladprao Road Wangthonglang Bangkok 10310
Tel. +66(0) 2530 2255, +66(0) 2530 5257 EXT.60
Fax. +66(0) 2539 0731