โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ มั่นใจในคุณภาพสินค้าของ PROWOOD เพราะเด็กนั้นระบบภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่ ทั้งแบคทีเรียและโรงภูมิแพ้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กนักเรียนทุกคน